Zahájení školního roku 2021/2022

obrázek bez popisu

Sledujte pravidelně webové stránky, informace se neustále zpracovávají a jsou průběžně aktualizovány. Nejnovější informace k provozu škol a školských zařízení vzhledem k probíhajícímu onemocnění COVID-19 budou průběžně vkládány. 

Zahájení nového školního roku 2021/2022 je stanoveno na středu 1. září 2021 v 7.45 hodin v kmenových třídách. Slavnostní zahájení nového školního roku proběhne pro nižší stupeň v 8:40 hodin v tělocvičně. Vyšší stupeň přivítáme v tělocvičně v 9:10 hodin. Předpokládané ukončení vyučování v tento den bude asi v 10 hodin. Parkování je možné pod okny školní družiny a na parkovišti pod zámkem v blízkosti školy.

Školní družina bude plně v provozu od středy 1. září 2021 v čase od konce vyučování do 16.30 hodin. Provoz školní družiny bude upřesněn na základě aktuálních změn. Zápisní lístky do školní družiny budou dětem rozdány ve středu 1. září 2021. Do odevzdání vyplněného lístku zákonnými zástupci budou děti uvolněny ze školní družiny pouze na základě písemného souhlasu rodičů s uvedením data a času odchodu dítěte. Žádáme rodiče, aby zápisové lístky vyplnili do druhého dne, tj. do čtvrtku 2. září 2021 a odevzdali vedoucí školní družiny paní Haně Kratochvílové.


Školní stravování: přihlašování dětí 1. ročníku ke stravování bude řešeno ve středu 1. září 2021 v rámci úvodního setkání s rodiči. Stravování žáků školy je zajištěno od čtvrtku 2. září 2021.


Základní umělecká škola V. Vančury v Háji ve Slezsku s pobočkou v Raduni

ve středu 1. září 2021 se mohou zájemci hlásit v dopoledních hodinách u paní
D. Bosákové v učebně ZUŠ ve IV. podlaží.

Cookies - © 2022 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace