Zájmové činnosti

Zájmové činnosti ve škole ve školním roce 2021/2022

Zájmová činnost den konání čas určeno pro žáky pedagog
Keramika úterý 15.00 - 15.45, sudé týdny v úterý, zahájení 5. 10. 2021 předškoláci M. Víchová, J, Sedláková
Keramika pátek 14.30 - 16.30 ŠD D. Husková
Výtvarný kroužek čtvrtek 14.30 - 16.00 ŠD D. Husková
Florbal pátek 13.30 - 14.30 6. - 8. ročník D. Brhel
Pohybové hry čtvrtek 13.15 - 14.00 4. ročník I. Seidlová
Hry do klubovny čtvrtek 12.25 - 13.10 4. ročník I. Seidlová
Technický kroužek čtvrtek 13.30 - 14.30 7. ročník Z. Lindovská
Čteme na pokračování úterý, čtvrtek 12.00 -12.30 2. A H. Beinhauerová
Dramatický kroužek středa 13:15 - 14.00 3. ročník Š. Králová
Dramatický kroužek pátek 12:30 - 13.30 5. + 6. ročník Š. Králová

Zájmové činnosti ve škole ve školním roce 2021/2022 ve spolupráci s externisty

Zájmová činnost den konání čas určeno pro žáky vedoucí
Náboženství (nepovinný předmět) čtvrtek 13.00 - 13.45, zahájení 23. 9. 2021 I. stupeň A. Malek
Florbal Mišíčková pátek 14.45 - 16.30, zahájení 24. 9. 2021 pro zájemce M. Pavelka
Společenské tance čtvrtek 15.00 - 16.00; 23. 9. 2021 ukázková hodina, zahájení kurzu 30. 9. 2021 I. a II. stupeň R. Neuwirth
Angličtina hrou středa 15.00 - 16.00, zahájení 22. 9. 2021 I. stupeň L. Korábová

Cookies - © 2022 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace