Zájmové činnosti

Zájmové činnosti ve škole ve školním roce 2022/2023

Zájmová činnost den konání čas určeno pro žáky pedagog
Florbal pátek 13.30-14.15 7. - 9. tříd David Brhel
Dramatický kroužek 1 čtvrtek 12.30-13.15 4. A a 4. B Šárka Králová
Dramatický kroužek 2 čtvrtek 13.30-14.30 6. třída Šárka Králová
Dramatický kroužek 3 pátek 13.30-14.30 7. A a 7. B Šárka Králová
Anglický jazyk pondělí 11.35-12.20 1. B Michaela Orlíková
Anglický jazyk úterý 12.25-13.10 1. A Michaela Orlíková
Anglický jazyk středa 11.35-12.20 2. třída Michaela Orlíková
Pohybové hry čtvrtek 11.35-12.20 1. A Ivana Seidlová
Dobrý start středa 11.35-12.20 1. A Ivana Seidlová
Informatika netradičně středa 13.00-13.45 3. - 5. ročník František Němec
Čteme a vyrábíme čtvrtek 13.00-13.45 3. A Hana Beinhauerová
Badatelský kroužek pátek 11.35-12.30 2. A Marie Korousová
Dramatický kroužek úterý 12.40-13.30 2. A Marie Korousová
Kroužek vaření úterý 15.00-16.00 škodní družina Kristýna Holešová
Knihovna pondělí 14.30-15.30 žáci ZŠ Hana Kratochvílová
Tvořivé činnosti úterý 11.45-12.30 1. B Miroslava Gřešková
Hudební kroužek středa 14.30-15.30 škodní družina Dana Husková
Výtvarný kroužek čtvrtek 14.30-16.00 škodní družina Dana Husková
Keramika pátek 14.30-17.30 škodní družina Dana Husková
Technický kroužek úterý 13.30-14.15 6- a 7. ročník Zuzana Lindovská
Základy administrativy a grafiky pondělí 13.30-14.15 6. - 7. ročník Eliška Olbrechtová

Zájmové činnosti ve škole ve školním roce 2022/2023 ve spolupráci s externisty

Zájmová činnost den konání čas určeno pro žáky vedoucí
Náboženství (nepovinný předmět)     I. stupeň A. Malek
Florbal Mišíčková     pro zájemce  
Společenské tance     I. a II. stupeň R. Neuwirth

Cookies - © 2023 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace