Zájmové činnosti

Zájmové kroužky pro žáky 1. stupně ve školním roce 2023/2024

Zájmová činnost den konání čas určeno pro žáky pedagog
Angličtina středa 12:30-13:00 1. B Michaela Orlíková
Angličtina středa 13:00-13:30 1. A Michaela Orlíková
Angličtina pondělí 12:30-13:00 2. B Michaela Orlíková
Angličtina pondělí 13:00-13:30 2. A Michaela Orlíková
Čeština hravě pátek 13:30-14:15 4. A Michaela Orlíková
Atletická přípravka úterý 15:00-16:00 1.-5. ročník Karla Klapuchová
Dobrý start I. středa/čtvrtek 12:15-13:00 1. B Hana Šišmová
Dobrý start II. středa 11:25-12:20 2. A Ivana Seidlová
Dramatický kroužek úterý 13:00-14:00 3. ročník Marie Pavelková
Pohybové hry středa 12:25-13:10 2. A Ivana Seidlová
Procvičujeme, co je potřeba čtvrtek 12:00-12:45 1. A Hana Beinhauerová
Tvořivé činnosti středa 11:35-12:20 2. B Miroslava Gřešková
Vaření středa 14:45-16:00 2.-3. ročník Veronika Štěbrová
Výtvarná kroužek čtvrtek 14:45-16:20 ŠD Dana Husková
Hudební kroužek středa 14:45-15:45 ŠD Dana Husková
Keramický kroužek pátek 14:45-16:30 ŠD Dana Husková
Hry v klubovně čtvrtek 11:25-12:20 2. A Ivana Seidlová
Náboženství-nepovinný předmět čtvrtek 13:00-14:00 1.-5. ročník Adam Malek
Keramický kroužek úterý, lichý týden 15:00-15:45 MŠ Raduň a Vršovice J. Sedláková, M. Víchová
Keramický kroužek úterý, lichý týden 16:00-16:45 1. ročník J. Sedláková, M. Víchová
Dramatický kroužek středa, sudý týden 13:45-13:30 4. A, B Šárka Králová

Zájmové činnosti pro žáky 2. stupně ve školním roce 2023/2024

Zájmová činnost den konání čas určeno pro žáky pedagog
Angličtina středa, sudý týden 6:45-7:30 7. ročník Michaela Orlíková
Angličtina středa, lichý týden 6:45-7:30 8. ročník Michaela Orlíková
Čeština nás baví úterý 12:25-12:55 8. roč. dívky Šárka Králová
Čeština nás baví čtvrtek 12:25-12:55 8. roč. chlapci Šárka Králová
Čeština nás baví středa, lichý týden 12:30-13:30 6. roč. dívky Šárka Králová
Čeština nás baví středa 13:30-14:00 6. roč. chlapci Šárka Králová
Dramatický kroužek úterý 13:30-14:15 7. ročník Šárka Králová
Dramatický kroužek čtvrtek 13:30-14:15 5.-6. ročník Šárka Králová
Florbal pátek 13:30-14:30 6.-9. ročník David Brhel
Příprava na PZ ČJ pondělí/středa 13:00-14:00 9. ročník Vanda Salzmannová
Příprava na PZ M pondělí/středa 13:00-14:00 9. ročník Zuzana Lindovská

Zájmové činnosti pro žáky školy ve spolupráci s externisty ve školním roce 2023/2024

Zájmová činnost den konání čas určeno pro žáky vedoucí
Florbal pátek 15:00-16:30 1. a 2. stupeň Lenka Mišíčková
Společenské tance čtvrtek 15:00-16:00 1. a 2. stupeň R. Neuwirth
Gymnastika Špičková pondělí 15:00-16:00 1.-3. ročník V. Klapetková
Hudební nauka pondělí 13:00-13:45 1. a 2. ročník ZUŠ ZUŠ
Hudební nauka pondělí 13:45-14:30 3. a 4. ročník ZUŠ ZUŠ
Florbal a tenis středa 15:00-16:30 1. a 2. stupeň Lenka Mišíčková

Cookies - © 2024 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace