Školní družina

Oddělení školní družiny

Kapacita školní družiny je  90 dětí.

1.oddělení: vychovatelka Michala Majkovičová, DiS.

2.oddělení: vedoucí vychovatelka Hana Kratochvílová

3.oddělení: vychovatelka Dana Husková

 

Provoz školní družiny:

Odpolední družina: od 11,25 do 16,30 hod.

Ranní družina: od 6,15 do 7:30 hod. 

 

Pobyt dětí ve ŠD je zdarma. 

 

Adresa: Školní družina, Gudrichova 223, Raduň, 74761

Telefon: 721 116 096

Vedoucí vychovatelka: Hana Kratochvílová

Kontaktní telefon ŠD: 721 116 096

Zájmová činnost školní družiny


  • Karneval 2021
  • Motýlí den
  • Čtenářský klub
  • Deskové hry
  • Karneval 2020
  • Projektový den - jeden den s veterinářem 
  • Procházka se zvířátky
  • Vycházka s poníky 
  • Další...

FOTOGALERIE ZDE

Vzdělávací program pro ŠD

Školní družina v Raduni je jednou z devíti součástí Základní školy a Mateřské školy Raduň, příspěvková organizace.

Hlavním cílem činnosti školní družiny je poskytovat bezpečné prostředí pro pobyt žáků po skončení vyučování do doby odchodu nebo odjezdu domů. Využití uvedeného časového prostoru směřuje především k podpoře celkového rozvoje osobnosti každého jedince i podpoře naplňování školního vzdělávacího programu základní školy s využitím odpovídajících strategií pro zájmové vzdělávání.

Důležitým cílem je vytvářet a upevňovat systém dovedností k užitečnému využití volného času dětí, který je předpokladem k celoživotnímu vzdělávání, zdravému životnímu stylu, efektivnímu rozvoji člověka.

K rozvoji zájmů dětí slouží kroužky. Jedná se především o keramický kroužek, výtvarný … Význam mají rovněž tradiční akce: Mikulášská besídka, Pohádkový les, Vánoční nadílka, Karneval, Dětský den…

Všechny činnosti se uskutečňují přirozenou motivací a zábavnou formou. Pro běžný život je důležité upevnění správných stravovacích návyků, dodržování zásad stolování i základních hygienických návyků a dovedností.

Přijímání žáků do školní družiny řeší vnitřní řád. Kritérii pro přijetí jsou především věk, zaměstnání zákonných zástupců, možnosti spojení do místa bydliště. Základní parametry docházky žáků do školní družiny vymezují požadavky zákonných zástupců v písemné přihlášce.

Cookies - © 2022 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace