Přehled termínů akcí školy

obrázek bez popisu
Plavecký výcvik 2. - 4. ročníku září - listopad 2022
Zdravotní kurz v 5. ročníku září - prosinec
Zdravotní kurz v 6. ročníku leden - červen
Výjezd žáků 2. stupně do Londýna 1. - 5. 10. 2022
Sběr papíru říjen
ZOO Ostrava soutěž pro 6. - 9 . ročník říjen - listopad 2022
Drakiáda ve spolupráci s obcí Vršovice říjen 2022
Lampiónový průvod 4. 11. 2022
Mikulášská veselice 5. 12. 2022
Výstavka keramického kroužku 14. 12. 2022
Vánoční dílna 14. 12. 2022
Vánoční koncert za účasti žáků ZŠ 17. 12. 2022
Den her prosinec 2022
Vánoční sportovní turnaj 22. 12. 2022
Novoroční volejbalový turnaj leden 2023
Lyžařský kurz pro žáky 7. ročníků 19. - 24. 2. 2023
Kurz dopravní výchovy březen - duben 2023
Den Π pro 6. - 9. ročník 14. 3. 2023
Smrtná neděle - vynášení Moreny 26. 3. 2023
Velikonoční dílna 30. 3. 2023
Zápis do 1. ročníku duben 2023
Den národů březen - duben 2023
Akademie březen - duben 2023
Den Země duben 2023
Pobyt v přírodě květen 2023
Školní výlety květen 2023
Den dětí 2. 6. 2023
Pohádkový les červen 2023
Koncert dramatických kroužků červen 2023
Branný závod 8. 6. 2023
Sportovní den 28. 6. 2023

Cookies - © 2024 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace