Pedagogičtí pracovníci

obrázek bez popisu
Mgr. Dita Dragonová, ředitelka školy dita.dragonova@zsams-radun.cz
Mgr. Zuzana Lindovská, zástupkyně ředitelky školy zuzana.lindovska@zsams-radun.cz
PaedDr. Vanda Salzmannová, výchovná poradkyně vanda.salzmannova@zsams-radun.cz
Mgr. Ivana Seidlová, školní metodik prevence rizikových projevů chování ivana.seidlova@zsams-radun.cz
Mgr. Hana Beinhauerová hana.beinhauerova@zsams-radun.cz
Mgr. David Brhel david.brhel@zsams-radun.cz
Mgr. Monika Buchtelová monika.buchtelova@zsams-radun.cz
Mgr. Bohuslava Kvarčáková bohuslava.kvarcakova@zsams-radun.cz
Mgr. Marie Hulová marie.hulova@zsams-radun.cz
RNDr. Ivana Ježková ivana.jezkova@zsams-radun.cz
Mgr. Olga Kolářová olga.kolarova@zsams-radun.cz
Mgr. Šárka Králová sarka.kralova@zsams-radun.cz
Mgr. František Němec frantisek.nemec@zsams-radun.cz
Mgr. Eliška Olbrechtová eliska.olbrechtova@zsams-radun.cz
Mgr. Michaela Orlíková michaela.orlikova@zsams-radun.cz
Mgr. Marie Pavelková marie.korousova@zsams-radun.cz
Mgr. Alice Sonnková alice.sonnkova@zsams-radun.cz
Mgr. Hana Šišmová hana.sismova@zsams-radun.cz
Mgr. Barbara Zemanová barbara.zemanova@zsams-radun.cz
Marie Halfarová, asistentka pedagoga marie.halfarova@zsams-radun.cz
Kateřina Janků, asistentka pedagoga katerina.janku@zsams-radun.cz
Mgr. Pavla Benatzká, vedoucí vychovatelka pavla.benatzka@zsams-radun.cz
Dana Husková dana.huskova@zsams-radun.cz
Mgr. Martina Říhová martina.rihova@zsams-radun.cz
Veronika Štěbrová veronika.stebrova@zsams-radun.cz
Mgr. Martina Jurčíková Včulková martina.vculkova@zsams-radun.cz
Matěj Pavelka matej.pavelka@zsams-radun.cz
Mgr. Alena Tůmová alena.tumova@zsams-radun.cz
Mgr. Pavla Gorolová pavla.gorolova@zsams-radun.cz

Cookies - © 2024 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace