Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Dita Dragonová, ředitelka školy dita.dragonova@zsams-radun.cz
Mgr. Zuzana Lindovská, zástupkyně ředitelky školy zuzana.lindovska@zsams-radun.cz
PaedDr. Vanda Salzmannová, výchovná poradkyně vanda.salzmannova@zsams-radun.cz
Mgr. Ivana Seidlová, školní metodik prevence ivana.seidlova@zsams-radun.cz
Mgr. Hana Beinhauerová hana.beinhauerova@zsams-radun.cz
Mgr. Hana Bernardová hana.bernardova@zsams-radun.cz
Mgr. David Brhel david.brhel@zsams-radun.cz
Mgr. Miroslava Gřešková miroslava.greskova@zsams-radun.cz
Mgr. Marie Korousová marie.korousova@zsams-radun.cz
Mgr. Michaela Orlíková michaela.orlikova@zsams-radun.cz
Mgr. Alice Sonnková alice.sonnkova@zsams-radun.cz
RNDr. Ivana Ježková ivana.jezkova@zsams-radun.cz
Mgr. Marie Hulová marie.hulova@zsams-radun.cz
Mgr. Olga Kolářová olga.kolarova@zsams-radun.cz
Mgr. Šárka Králová sarka.kralova@zsams-radun.cz
Mgr. Eliška Olbrechtová eliska.olbrechtova@zsams-radun.cz
Mgr. Monika Buchtelová monika.buchtelova@zsams-radun.cz
Mgr. Barbara Zemanová barbara.zemanova@zsams-radun.cz
Michala Majkovičová, DiS, asistentka michaela.majkovicova@zsams-radun.cz
Hana Kratochvílová, vedoucí vychovatelka hana.kratochvilova@zsams-radun.cz
Mgr. Martina Jurčíková Včulková martina.vculkova@zsams-radun.cz
Dana Husková dana.huskova@zsams-radun.cz