Odhlášení oběda

obrázek bez popisu

Pokyny k odhlašování oběda

Od 11. 4. 2023 se strava odhlašuje prostřednictvím

                                      https://strav.nasejidelna.cz/0326/login

Všichni zaregistrovaní strávníci mají oběd automaticky přihlášený.

Strávníci využívají stravovací systém k odhlašování obědů, ve výjimečných případech lze stravu odhlásit telefonicky na čísle 553 796 136 den předem maximálně do 10.00 hod.

Pouze v pondělí je výjimka, kdy je možno z důvodu nemoci odhlásit dítě do 8.00 hodin ještě na tentýž den u vedoucí ŠJ pouze telefonicky na čísle 553 796 136.

Rodiče jsou povinni nemocné dítě odhlásit!!!  Prázdniny a ředitelská volna jsou odhlašována automaticky. 

V případě nemoci má dítě nárok na dotovanou stravu pouze první den nemoci, následující dny je možno stravu rovněž odebírat, nicméně je nutné doplatit režijní náklady do plné ceny oběda o 48,-Kč nebo stravu odhlásit.

V případě ztráty hesla či přihlašovacího jména, variabilního symbolu můžete kontaktovat vedoucí školní jídelny o nové zaslání.


Cookies - © 2024 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace