Přihlášení do školní pošty a Teams

Pro přihlášení k účtu klikněte na ikonu níže

POSTUP PŘIHLÁŠENÍ KE ŠKOLNÍ POŠTĚ: 

 1. Klikněte na modrou ikonu "Přihlášení k účtu"


 2. Otevře se následující okno =>

 3. Zadejte školní e-mail v následující podobě bez háčků a čárek:
  jmeno.prijmeni@zsams-radun.cz 
  (Př. František Novák bude mít e-mail: frantisek.novak@zsams-radun.cz)  4. Zadejte heslo 
  Heslo pro žáky 2. stupně: heslo je shodné jako přihlašovací heslo na PC účet ve škole
  Heslo pro žáky 1. stupně: heslo Vám sdělí třídní učitel 5. Nacházíte se v prostředí školní pošty

POSTUP PŘIHLÁŠENÍ DO PROSTŘEDÍ TEAMS:

 1. Přihlaste se ke svému školnímu účtu. (Postup viz výše: POSTUP PŘIHLÁŠENÍ KE ŠKOLNÍ POŠTĚ)

 2. Nacházíte se v prostředí školní pošty. Kliknete na ikonu "Spouštěč aplikací" v levém horním rohu  =>
 3. Vyberete aplikaci Teams. Viz obrázek =>


 4. Vstupte do konkrétního týmu 
  Nižší stupeň =>
  Pro online výuku vstupte do své třídy
  Vyšší stupeň =>
  Každý předmět má svůj tým, do kterého je nutné v době online výuky vstoupit

Cookies - © 2024 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace