Vizitka školy

Škola poskytuje úplné základní vzdělání žákům obcí Chvalíkovice, Komárovské Chaloupky, Podvihov, Raduň a Vršovice. Našich speciálních podmínek využívají také opavští žáci. Asi 290 žáků se v 9-ti třídách připravuje pro studium na středních školách a středních odborných učilištích. Od školního roku 2007/2008 se uskutečňuje výuka žáků podle nově vytvořeného školního vzdělávacího programu. Naším cílem je výchova žáků „pro šťastný a úspěšný život mezi lidmi“. K dosažení cíle nám pomáhá individuální péče o všechny děti včetně žáků nadaných a žáků se specifickými poruchami učení a chování. 

Disponujeme potřebným odborným potenciálem pedagogických pracovníků, poskytujeme komplexní služby žákům i rodičům (školní družina, vlastní školní jídelna, informační centrum, odborné učebny včetně počítačové, tělocvična, víceúčelové hřiště s umělým povrchem, učebny a vybavení pro výuku praktických činností – vše v jednom komplexu).Materiální zázemí umožňuje širokou nabídku kroužků z oblastí sportu, hudby, výtvarné výchovy, jazykových dovedností, rukodělných činností, přírodovědných aktivit apod. Významným příspěvkem k podpoře zdraví dětí je zdravotní tělesná výchova a možnost využití pravidelné péče stomatologické ambulance v budově školy.Cennou devizou je klidné a bezpečné prostředí školy, kvalitní životní prostředí u lesa a v blízkosti zámeckého parku. Výbornou dostupnost školy zajišťuje městská hromadná doprava – zastávka autobusu je 50 m od školy.

Cookies - © 2024 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace