Oddělení ŠD

Oddělení školní družiny

Kapacita školní družiny je 120 dětí.

1.oddělení: vedoucí vychovatelka Mgr. Pavla Benatzká

2.oddělení: vychovatelka Veronika Štebrová

3.oddělení: vychovatelka Mgr. Martina Říhová

4.oddělení: vychovatelka Dana Husková

Cookies - © 2024 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace