Pozor děti!

Ve spolupráci s obecním úřadem důrazně žádáme rodiče, kteří přivážejí do školy děti, aby nezastavovali své automobily v blízkosti přechodu pro chodce, a to jak na chodníku, tak na silnici u přechodu pro chodce. Dopouštějí se tímto dopravního přestupku a hlavně ohrožují děti přecházející přes přechod, protože situace se tímto pro ně stává nepřehledná.

Využijte prosím k tomuto účelu točnu u autobusové zastávky. Děti zde vysadíte bezpečně a nebudete tak vystavovat zbytečnému riziku i ostatní děti. 

Vzhledem k celoročním problémům bude jednotlivé případy řešit Policie ČR.

Děkujeme Vám za pochopení.

Cookies - © 2024 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace