Mikulášská veselice 2023

obrázek bez popisu

Dne 5. prosince 2023 se do naší školy v Raduni vydal jeden z nejoblíbenějších prosincových hostů – Mikuláš, který dorazil do školy doprovázen andělem a čertem. Na chodbách bylo cítit napětí a očekávání. Jakmile zazvonilo na hodinu, děti si netrpělivě posedaly na svá místa ve třídách a čekaly, až se ve dveřích objeví vyslanci nebes a pekel. Mikuláš navštívil každou třídu a kontroloval poslušnost žáků. Tomu, kdo přes rok zlobil, hrozilo, že bude odnesen v pytli.

Po návštěvě v jednotlivých třídách se děti s Mikulášem a jeho doprovodem vydali do tělocvičny, kde se uskutečnila společná mikulášská veselice. Zde na děti čekaly různé úkoly a hádanky, za které byly odměněny drobnými dárky. Doufejme, že příští rok nám Mikuláš opět přijde zpříjemnit předvánoční období a přinese s sebou opět mnoho radosti a pohody jako letos.

Cookies - © 2024 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace