Šablony II - Profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ a MŠ Raduň

Projekt ŠABLONY II - PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ A ROZVOJOVÉ AKTIVITY PRO ŽÁKY V ZŠ A MŠ RADUŇ; REG.Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013670 je spolufinancován Evropskou unií. Jeho cílem je profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání, podpora extrakurikulárních aktivit formou projektových dnů, komunitně osvětových setkávání s veřejností, podpora žáků doučováním a vedením klubů.

Cookies - © 2024 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace