Dnešní finanční svět s ČS, a.s.

Finanční gramotnost je v posledních letech stále více skloňovaným pojmem. Nejen žáci a studenti, ale i dospělí občané, se často potýkají s problémy způsobenými vlastní neznalostí. Na rozdíl od rozvoje čtenářské, jazykové nebo matematické gramotnosti ale nejsou finanční a ekonomická témata vždy dostatečně systematicky a důsledně včleňována do vzdělávacích programů středních a základních škol.

  • Dnešní finanční svět je vzdělávací program, zaměřený na podporu finanční gramotnosti žáků základních a středních škol, který je realizován od školního roku 2011/12.
  • Koncepčně a obsahově vychází z Národní strategie finančního vzdělávání a ze Standardu finanční gramotnosti pro základní a střední vzdělávání.
  • Významnou měrou přispívá k prohlubování finanční gramotnosti a je servisním programem pro vyučující a zároveň i atraktivním výukovým programem pro jejich žáky.
  • Program společně připravují Česká spořitelna a © Terra-klub, o.p.s.

1. etapa: Workshop pro učitele (3. a 4. listopadu 2016)

2. etapa: Implementace ve třídách (2 projektové dny)

Škola získá 4 deskové hry Finanční svoboda a další metodické materiály, které využije při výuce finanční gramotnosti.

Cookies - © 2024 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace