"Jana a Honza" - ekologičtí badatelé

V letošním a následujícím školním roce se vybraní žáci ve věku 10  - 11 let budou účastnit ekologických seminářů, výjezdu do Polska a Jeseníků v rámci schváleného projektu „Jana a Honza“ – ekologičtí badatelé.

  

Cílem projektu je zintenzivnit spolupráci dětí a spoluobčanů v praktických činnostech, poznat různé formy a způsoby ochrany životního prostředí v regionech, v nichž děti žijí. Chtěli bychom, aby se vzdělávání stále rozvíjelo a reagovalo na současné problémy. Proto je velmi důležitá výměna zkušeností, vzájemná podpora a různé aktivity v oblasti ekologie. Příjemci projektu jsou žáci ze Základní školy č. 4 v Ratiboři a Základní školy a Mateřské školy v Raduni.

 

 Aktivity projektu pro žáky a pedagogy:

1. aktivita: Řízení projektu (určeno pro koordinátory projektu od října 2016 do září 2017)

2. aktivita: Ekologický seminář pod širým nebem  - Rudy Wielkie (říjen 2016)

3. aktivita: Ekologický seminář v ZŠ v Polsku v Ratiboři (listopad 2016)

4. aktivita: Pracovní setkání v Opavě pro koordinátory projektu (únor 2017)

5. aktivita: Pracovní setkání v Staniszowie pro koordinátory projektu (duben 2017)

6. aktivita: Výjezd do Jeseníků (květen 2017)

7. aktivita: Pěší stezka Krkonošským národním parkem (červen 2017)

8. aktivita: Vědomostní soutěž, souhrn projektu v ZŠ v Ratiboři (září 2017)

 

 V průběhu trvání tohoto projektu vás budeme o jednotlivých aktivitách, které žáky a pedagogy čekají, průběžně informovat v Raduňském zpravodaji a na webových stránkách školy.

Celkové způsobilé výdaje činí 24078,50 Eur (základní rozpočet pro partnery: Ratiboř 17849,90 Eur, ZŠ a MŠ Raduň 6228,60 Eur). Dotace z EU činí 85 %.

3. aktivita

Cookies - © 2024 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace