Projekty

Šablony II - Profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ a MŠ Raduň

ProjektŠABLONY II-PROFESNÍ ROZVOJPEDAGOGŮ A ROZVOJOVÉ AKTIVITYPRO ŽÁKY V ZŠ A MŠ RADUŇ; REG.Č.CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013670je spolufinancován Evropskou unií.Cíl: Profesní rozvoj pedag.prostřednictvím dalšího vzdělávání, podpora extrakurikulárních aktivit formouprojektových dnů, komunitně osvětových setkávání s veřejností, podpora žáků doučováním a vedením klubů.