Zaměstnanci

Pedagogičtí pracovníci

Bc. Natálie Kubínová

Bc. Jitka Sedláková - vedoucí učitelka

Pavlína Hozová - zástupce ředitele ZŠ


Správní zaměstnanci

Karla Klapuchová

Cookies - © 2024 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace