Život po škole

V pátek 18. 11. 2022 se žáci 9. ročníku zúčastnili programu s názvem Život po škole pod vedením lektorky K. Tvrdé z Moravskoslezského paktu zaměstnanosti.

Nejprve si všichni při práci ve skupinách vytvořili myšlenkovou mapu na téma Co vše bych měl zvážit při výběru střední školy a případného povolání. Potom formou kvízu např. zjistili, co je to hrubá mzda, kolik druhů povolání u nás existuje nebo jakou částku bychom si měli odkládat na důchod.

Školitelka rovněž žákům doporučila webové stránky, které by jim mohly pomoci při výběru střední školy či povolání.

Nakonec si žáci vyplnili test, jehož výsledkem bylo povolání, které se pro každého z nich nejlépe hodí.

Cookies - © 2024 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace