Zapojení školy do projektu "Obědy do škol ve školním roce 2022/2023"

obrázek bez popisu

Podmínky účasti v projektu jsou uvedeny v informačních letáčcích.

Cookies - © 2022 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace