Zápis dětí z Ukrajiny do 1. třídy

Zápis dětí z Ukrajiny do základní školy

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Raduň stanovuje termín zápisu k předškolnímu nebo základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024, a to v souladu s § 2 odst. 5 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, na den:

pátek 14. 4. 2023 od 13:30 do 17 hodin, sobota 15. 4. 2023 od 9:00 do 11 hodin.

Podklady k zápisu:

· pas nebo vízum pro dítě (rodný list),

· potvrzení o místě pobytu v ČR,

· pas nebo vízum pro rodiče nebo zákonného zástupce,

· doklad o svěření do péče.

Cookies - © 2024 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace