Zápis dětí do 1. ročníku 2024/2025

obrázek bez popisu
Zápis 2024 - 2025

Pro školní rok 2024/2025 budou zapsány do 1. ročníku Základní školy v Raduni děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2024, a děti s odkladem školní docházky. Při splnění stanovených podmínek mohou být zapsány také děti narozené od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018. 

Stanovený maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd Základní školy v Raduni pro školní rok 2024/2025 činí 50 žáků.

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025 bude probíhat 12. 04. 2024 v pátek 2024 od 13:30 do 17:00 hodin.

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. ročníku:

· Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (popř. Žádost o odklad povinné školní docházky), kterou zákonný zástupce vyplní v den zápisu

· Občanský průkaz zákonného zástupce

· Rodný list dítěte a jeho průkaz zdravotní pojišťovny

V případě odkladu povinné školní docházky je dále potřeba doložit:

· Doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky

· Doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky

Rezervujte si čas zápisu, zápisem v souboru níže. Přednost při zápisu mají zapsaní, ostatní budou čekat dle volné kapacity.

V případě jakéhokoli dotazu volejte na telefon 553 796 134 nebo pište na mail zuzana.lindovska@zsams-radun.cz.

Rezervace k zápisu
obrázek bez popisu

Cookies - © 2024 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace