Zákaz vstupu do budovy školy

V souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru je omezen pohyb osob v budově školy. Pro pohyb zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy školy je vymezen vestibul, do něhož je vstup umožněn pouze osobám v roušce, a to až po vyzvání zaměstnancem přes komunikační panel. 

                                                                                                                                                                    Mgr. Dita Dragonová, ředitelka školy

Cookies - © 2022 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace