Vyúčtování přeplatků za obědy

Přeplatky za obědy se budou vracet až v měsíci únoru z důvodu nového programu stravného. 

Od 1. 2. 2022  dochází ke změně ceny oběda u cizích strávníků na 90,- Kč.

                                                                                                                                  Pavlína Mainušová, vedoucí školní jídelny

Cookies - © 2024 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace