Výsledky zápisu do 1. třídy

obrázek bez popisu

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání nebo rozhodnutí o odkladu začátku povinné školní docházky bude ode dne 2. 5. 2023 připravené   k vyzvednutí v MŠ, kterou vaše dítě navštěvuje. 

Pro děti, které nenavštěvují MŠ v Raduni, Vršovicích nebo Chvalíkovicích bude rozhodnutí připraveno v kanceláři  základní školy v pracovní dny od 13:00 do 15:30 hodin.

    Cookies - © 2023 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace