Vánoční dílna a keramická výstavka

Ve středu 14. 12. 2022 se na naší škole uskutečnila vánoční dílna a výstavka keramiky. Tato vánoční akce začala zpíváním vánočních koled pod vedením paní družinářky Dany Huskové. Rodiče si pak s dětmi mohli vyrobit malé vánoční ozdoby, dekorace, zakoupit malé dárečky, mohli se podívat na výrobky svých dětí a také si mohli zkusit vyrobit ozdoby z překližky na strojích, které zde prezentovala místní akční skupina. Ta zde vystavovala stroje, které budou využívány příští rok v rámci polytechnického kroužku. Všichni zúčastnění si vánoční odpoledne velmi užili.

Cookies - © 2024 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace