Únor a březen ve znamení olympiád

NEZAHÁLÍME. ÚČASTNÍME SE OLYMPIÁD.

Zeměpisná olympiáda

obrázek bez popisu

V tomto školním roce proběhla na naší škole zeměpisná olympiáda. Účastnili se jí všechny ročníky na vyšším stupni. Školní kolo olympiády probíhalo v lednu a skládalo se z testu geografických znalostí, které by již žáci v daných ročnících měli znát. Za každou kategorii postupovali do okresního kola tři nejlepší řešitelé.

Vyšší stupeň je rozdělen do 3 soutěžních kategorií.

V kategorii A se účastnili všichni žáci šestých tříd. Výsledky kola byly velmi těsné. Školní kolo nakonec vyhrál Michal Tobola ze 6. A následovaný Matyášem Lexou ze 6. B a Dorou Bártovou ze 6. A.

Kategorie B se týkala žáků sedmého ročníku. V této kategorii vyhrál Matěj Hendrych. Druhá byla Eliška Kellnerová a třetí místo obsadil Matěj Pchálek.

Osmý a devátý ročník spadal do kategorie C. V této kategorii triumfoval jednoznačně Matěj Motl z 8. A. Druhé a třetí místo obsadili deváťáci Tadeáš Hegr a Ondřej Malý.

Po domácích přípravách proběhlo na začátku března okresní kolo zeměpisné olympiády. Okresní kolo se skládalo ze 3 částí: práce s atlasem, písemného testu geografických znalostí a praktické části. V tomto kole již byla velmi vysoká konkurence a dále postupovali jen 3 nejlepší za kategorii. Všichni žáci se umístili na pěkných pozicích, ale velmi bych chtěl vyzdvihnout krásné třinácté místo Dory Bártové ze 6. A v kategorii A.

Věřím, že příští rok bude opět hojná účast na soutěži, a děkuji všem žákům za účast.

Mgr. David Brhel


Dějepisná olympiáda a olympiáda z českého jazyka

obrázek bez popisu

V únoru proběhlo také školní kolo dějepisné olympiády a olympiády z českého jazyka. Vítězové školních kol postoupili do okresních kol, která se konají na konci března v Opavě na ZŠ Englišova. V dějepisné olympiádě bude naši školu reprezentovat Matěj Motl, žák 8. ročníku, a v olympiádě z českého jazyka prověří své znalosti v okresním kole dvě žákyně 9. třídy, a to Kateřina Fajkusová a Zuzana Kavanová.

Všem soutěžícím přejeme hodně úspěchů.

Vanda Salzmannová

Matematický klokan

obrázek bez popisu

V druhé polovině března se většina žáků školy zúčastnila celorepublikové soutěže „Matematický klokan“ v kategoriích: Cvrček soutěžili žáci 2. a 3. tříd ZŠ, Klokánek (žáci 4. a 5. tříd ZŠ), Benjamín soutěží žáci (6. a 7. tříd ZŠ) a Kadet (žáci 8. a 9. tříd).

Soutěžící v jednotlivých kategoriích měli čas na zpracování 60 minut. Ve všech kategoriích řešili soutěžící 24 úloh. Úlohy byly rozlišeny podle předpokládané obtížnosti: 1. – 8. úloha za 3 body, 9. – 16. úloha za 4 body, 17. – 24. úloha za 5 bodů.

Za každou správnou odpověď získali soutěžící příslušný počet bodů (3, 4 nebo 5), za každou neřešenou úlohu body nezískali ani žádné neztratili (bylo mu přiděleno 0 bodů), za každou nesprávnou odpověď se 1 bod odečítá (nikoli 3, 4 nebo 5 bodů, ale pouze 1 bod).

Každý soutěžící ve zmíněných kategoriích vstupoval do soutěže s 24 body, to aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků. Znamená to tedy, že lze tedy získat maximálně 120 bodů.

Soutěžící zaznamenávali své odpovědi do „karty odpovědí“ zatržením nejvýše jedné z nabízených možností. Při řešení nebylo soutěžícím dovoleno užívat kalkulačky, tabulky ani žádnou jinou literaturu.

Nejúspěšnější řešitelé kraje postoupí až do celostátního kola.

Zuzana Lindovská

Cookies - © 2023 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace