Tonda Obal na cestách - výukový program EKOKOMU

Tonda Obal odkaz pro žáky „Tonda obal na cestách" je název výukového programu určeného pro základní školy, kterého se dnes účastnili všichni žáci naší školy. Děti se během jedné vyučovací hodiny učily za pomocí  lektorů Ekokomu třídit odpady a dozvěděly se o jejich dalším využití.

Cílem tohoto programu je podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů. Program je připravený ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Pedagogickou fakultou UK.

Děti při všech besedách doslova hltaly každé lektorovo slovo a všichni jsme si z této pěkné akce odnesli spoustu zajímavých informací.

Tonda Obal odkaz pro žáky a rodiče

Tonda Obal odkaz pro učitele

Cookies - © 2022 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace