Soutěž PÍ

obrázek bez popisu

V úterý 14. 3. 2023 se uskuteční soutěž PÍ. Cílem soutěže je zapsat co nejvíce číslic tohoto Ludolfova čísla. Rekord zatím drží Zuzana Kavanová, která zapsala toto desetinné číslo na 84 míst za desetinnou čárkou! Uvidíme, zda bude letos tento rekord pokořen.

Kdo má zájem soutěžit, nechť se zapíše u paní učitelky Zemanové v kabinetě fyziky do 13.3 2023.

Soutěž proběhne tedy 14.3.2023, a to 5. vyučovací hodinu v učebně fyziky. 


Těšíme se na vás!

Cookies - © 2023 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace