Slavnostní ukončení školního roku 2021/2022

obrázek bez popisu

Poslední červnový den mají rády snad všechny děti. Prázdniny jsou již opravdu za rohem. Před nimi je ale potřeba předat vysvědčení a rozloučit se s kamarády a paní učitelkou. A tak tomu dnes i bylo. Od rána bylo ve škole více rušno než jiné dny. Vše se zklidnilo až při rozeznění státní hymny, kterou vždy začíná slavnostní ukončení školního roku doprovázené slovem paní ředitelky. 

Jako tradičně, tak i dnes, byli jmenováni žáci s vynikajícími studijními výsledky a byli vyzváni, aby se dostavili na podium. Pro některé to byla první zkušenost, pro naše deváťáky již poslední. A právě žáci devátého ročníku pronesli na konci slavnostního shromáždění řeč a předali klíč do posledního ročníku úřadujícím osmákům. Ti příští rok převezmou na svá bedra pomoc při organizování školních akcí, ale hlavně je čeká první větší životní rozhodnutí ohledně výběru střední školy a také přijímací zkoušky. 

Naši nejstarší dnes již nenávratně naposledy opustili prostory školy jako žáci, nicméně doufáme, že na nás nezanevřou a přijdou se nám ukázat, jak se jim daří v nové životní etapě. Loučení dnes neprobíhalo pouze na poli žáků, ale letos jsme se rozloučili i s paní učitelkou Bernardovou a paní asistentkou Schvanovou. 

 


Záběrem bychom ještě jednou rádi poblahopřáli všem dětem k jejich celoroční píli a krásným studijním výsledkům. Dětem i pedagogům přejeme příjemně strávené léto plné slunce, vody a pohody!

V září na viděnou.

Cookies - © 2022 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace