Školní rok 2022/2023 byl slavnostně zahájen

Dnešním dnem nastal počátek nového školního roku 2022/2023. Všichni žáci školy společně se starosty obcí Raduně, Vršovic, Chvalíkovic a Podvihova spolu s hosty přivítali potleskem prvňáčky. Tento školní rok je pro tyto žáky jistě ten nejslavnostnější, ale také je zároveň velmi důležitý pro žáky devátého ročníku, které na jaře čekají jednotné přijímací zkoušky.

Paní ředitelka při projevu obeznámila přítomné s pracemi, které o prázdninách ve škole proběhly a přivítala v učitelském sboru nové pedagogy, paní vychovatelku a paní asistentku pedagoga.

Věříme, že jsme úspěšně vyšlápli do nového školního roku a přejeme všem hodně úspěchů, spokojenosti, pohody a hlavně pevné zdraví.

Cookies - © 2023 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace