Seiferos - letové ukázky dravců a sov

obrázek bez popisu

Ve středu ráno proběhly na hřišti za školou ukázky dravců. Během výkladu o životě a chování dravců v přírodě nám pracovníci organizace Seiferos představili s nádechem vtipných průpovídek nejznámější druhy dravců, jejich letové schopnosti, dokonce jsme si jednoho z nich mohli i pohladit. Na závěr byli vybráni čtyři žáci, kteří během výkladu správně odpověděli na otázky, a ti si mohli přivolat dravce na ruku.

Doufáme, že si všichni zúčastnění odnesli nejen spoustu pěkných zážitků, ale i informací o životě dravců.

Text Monika Buchtelová

Cookies - © 2024 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace