Sdělení rodičům k platbám obědů

Vážení rodiče,

od 1.9.2021 se již nebudou používat složenky pro platbu stravného. Stravné lze platit trvalým příkazem z Vašeho účtu, výjimečně hotově. Platbu je možné provést z kteréhokoliv peněžního ústavu, vyúčtování se provede 1-2 x ročně. Číslo účtu: 86-6915060287/0100.

Variabilní symbol: osobní číslo žáka. Toto číslo sdělí žákům jejich třídní učitel a zapíše jej do žákovské knížky. 

Záloha: žáci 6 – 10 let 600,- Kč, 11 – 14 let 650,- Kč, nad 15 let 700,- Kč 

Termín provedení platby: nejpozději do 20. dne v měsíci.  

Děti, které mají zájem o odebírání obědů jsou přihlášené ke školnímu stravování od 2. 9. 2021. 

Podrobnější pokyny ke stravování naleznete zde

Pavlína Mainušová, vedoucí školní jídelny

Cookies - © 2022 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace