Projekt Zdravá 5 na naší škole už běží

obrázek bez popisu

Cílem projektu je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy. Chceme tak v naší škole podpořit tuto součást zdravého životního stylu.

Zdravá 5 nabízí žákům ZŠ tři výukové programy:

Školu Zdravé 5 pro žáky 1. - 2. třídy.

Nakupování se Zdravou 5 pro žáky 3. - 5. třídy ( spojeno s ochutnávkou).

Párty se Zdravou 5 pro žáky 2. stupně ZŠ (spojeno s přípravou pokrmů).

Vyučovací blok pro jednu třídu základní školy trvá dvě vyučovací hodiny.

Lektoři Zdravé 5 seznamují žáky zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování.

Celý projekt zajišťuje Nadační fond Albert a školám ho poskytuje ZDARMA.

Program vede odborně vyškolený lektor Zdravé 5, který zajistí také všechny pomůcky i potraviny potřebné k výuce.

Od 3. 5. do 7. 6. se výukových programů Zdravá 5 postupně zúčastní všechny třídy a žáci naší školy.

Mgr. Ivana Seidlová

Cookies - © 2024 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace