Preventivní program pro žáky pod záštitou POLICIE ČR

V rámci programu primární prevence proběhla v naší škole pro žáky 1. stupně  série přednášek na téma Bezpečnost. Dne 24. května 2022 se žáci 3. a 5. ročníku zúčastnili přednášky na téma Cyklisté a  chodci. S touto problematikou seznámila žáky pracovnice Policie ČR.  Žáci se aktivně zapojovali, odpovídali na dotazy, mluvili o svých zkušenostech. Zopakovali si pravidla pro bezpečnou cestu do školy zejména na kole, ale také pěšky a v neposlední řadě si zopakovali řešení předností v jízdě na křižovatkách.

Cookies - © 2022 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace