Online soutěž: Kraj pro bezpečný internet

Žáci 6. - 9. ročníku mají možnost zapojit se do soutěže v projektu Bezpečný internet o zajímavé ceny.

Tématem soutěže je jako každý rok bezpečné chování v prostředí internetu a při využívání informačních a komunikačních technologií. Online část soutěžního kvízu bude ukončena 28. února 2023.

Žáci si mohou na webových stránkách www.kpbi.cz prostudovat e-learningové kurzy a krátké videospoty na stále aktuálnější téma bezpečného chování na internetu.

U žáků mladších 16 let je vyžadován souhlas rodičů se zpracováním osobních údajů. Žáci musí při registraci zadat kontaktní údaje na rodiče (telefon či e-mail). 

Po registraci bude soutěžící zařazen do slosování o hodnotné ceny. 


Souhlas se zapojením do soutěže si vyzvedněte u svých třídních učitelů. Vyplněný souhlas poté odevzdejte rovněž třídnímu učiteli. Cookies - © 2023 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace