O čarodějnicích už něco víme

obrázek bez popisu

Byli jsme u toho. V úterý 30. 4. se žáci 2.A zapojili svým kulturním vystoupením do zahájení programu, který připravilo pro své občany zastupitelstvo obce Raduň, Pálení čarodějnic. Kostýmované pásmo veršů, rytmických her, tanečků, veršované pohádky, kouzelnických

formulí a tance s kouzelnými hůlkami příjemně naladilo přítomné účastníky. Vše se malým čarodějnicím a čarodějům moc povedlo. Rodičům touto cestou děkuji za spolupráci při zajištění kostýmů a také za to, že nás na vystoupení přišli podpořit.

                                                                                                                                                                                            Mgr. Ivana Seidlová

Cookies - © 2024 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace