Legiovlak v Opavě

Žáci 8. a 9. ročníku naší školy v tomto týdnu navštívili ve stanici Opava východ repliku legionářského vlaku z let 1918 až 1920, tedy z období, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace československých legií. 

Žáci si spolu s vyučujícími prošli čtrnáct zrekonstruovaných vagonů, které představují vojenský ešalon. Legiovlak se skládá z vozů polní pošty, těplušky, zdravotního, filmového, velitelského, štábního, obrněného, prodejního, krejčovského, kovářského a ubytovacího vozu, součástí jsou také dva plošinové vozy. K vidění byla věrná rekonstrukce vybavení, legionáři v dobových stejnokrojích, ale i originální exponáty a fotografie.

V závěru prohlídky si žáci mohli zakoupit drobné upomínkové předměty, nebo nahlédnout do databáze legionářů, aby zjistili zda někdo z jejich předků v minulosti jako legionář bojoval za samostatný československý stát. Seznam legionářů Vojenského historického archivu v Praze je průběžně doplňován o informace získané z archivů, muzeí nebo právě od návštěvníků.

Cookies - © 2023 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace