Eurorebus a biologická olympiáda

Soutěž Eurorebus

obrázek bez popisu

V období od října do března tohoto školního roku se třídy 6.A a 6.B účastnily zeměpisné soutěže Eurorebus, která probíhala každý týden. Ačkoliv byla účast na soutěži dobrovolná, tak drtivá většina žáků obou tříd se s radostí zapojila.

Soutěž probíhala elektronicky v počítačové učebně, kde žáci si vytvořili vlastní účet (přihlášení) a plnili každý týden jedno elektronické kolo soutěže. Informace týkající se zeměpisu a aktuálního dění v Česku a ve světě vyhledávali na internetu. Za splněná elektronická kola získávali body a ty se sčítaly dohromady za třídu.

V měsíci dubnu, pak byly zveřejněny výsledky postupujících tříd jednotlivých kategorií. Je mi ctí říct, že obě třídy postoupily do republikového finále, které proběhne 13. června v Praze a budou tak v úzkém kruhu úspěšných zeměpisných řešitelů v České republice. Za každou třídu budou vybráni 3 nejlepší a nejaktivnější žáci v zeměpisné soutěži.

Biologická olympiáda

obrázek bez popisu

V měsíci dubnu proběhlo okresní kolo biologické olympiády v Opavě ve středisku volného času u loutkového divadla. Za šestý ročník reprezentovala Mia Kudělová ze 6.B, za 7. ročník se účastnila Barbora Štěbrová a za osmý ročník reprezentoval Kryštof Halška.

Tito žáci jsou velice zdatní a obratní v přírodopise a patří k nejlepším. Aby mohli reprezentovat na okresním kole, tak museli všichni vypracovat doma samostatně vstupní úkoly do soutěže, které byly velice časově náročné na provedení a studium.

Tématem letošní biologické olympiády bylo „jak přežít zimu“. Okresní kolo se skládalo ze 3 částí. První část byla na rozpoznávání vybraných živých organismů, ve druhé části se vypracovával písemný test a ve třetí části žáci plnili laboratorní práci. Žáci nabyli nové praxe a zkušenosti.

Všem účastníkům děkuji za vzornou reprezentaci školy.


David Brhel

Cookies - © 2022 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace