Dětské dopravní hřiště v Malých Hošticích

Žáci 5. ročníku se v rámci dopravní výchovy zúčastnili teoretické výuky i praktického výcviku jako chodci a cyklisté na dopravním hřišti v Malých Hošticích. Jako jedni z nejzranitelnějších účastníků silničního provozu si procvičili dopravní značky, semafory, přednost v křižovatkách, řazení do jízdních pruhů a okružní křižovatky. Poté přišel ještě krátký čas na zábavu na přilehlém dětském hřišti.  

    Cookies - © 2023 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace