Den Země na vyšším stupni

V pátek 29. dubna byl v nejvyšším patře budovy školy KLID! Většina tříd se totiž rozprchla do nám 2 nejbližších chráněných krajinných oblastí. Konkrétně do Jeseníků a Poodří, kde jsme si vyslechli zajímavé programy týkající se ochrany přírody. Zároveň jsem měli štěstí i na krásné počasí, které nás po celou dobu všech programů provázelo a my jsme se tak mohli vyhřát díky prvním teplým slunečním paprskům.

 Pojďme se nyní podívat blíže na jednotlivé zastávky tříd vyššího stupně.

6.B a 7. třída

Cílovou zastávkou těchto tříd byla záchranná stanice poraněných a osiřelých zvířat v Bartošovicích. Celý program byl rozdělen do 2 částí. Nejprve si žáci vyslechli teoretický výklad, jaká zvířata mohou v Bartošovicích najít útočiště. Zaznělo také kdy a jak můžeme jednotlivým druhům pomoci. Zajímavou prezentaci doplnila spousta tematických fotek. Závěrem první části programu si žáci prošli vnitřní prostory stanice, které byly situovány do různých ekosystémů - les, rybník a louka. Každý ekosystém byl zaplněn zvířaty typickými pro tuto oblast.

Druhá čas programu se již odehrávala venku, kde se žáci pohybovali mezi jednotlivými výběhy a voliérami. Zde si vyslechli konkrétní příběhy jednotlivých ptáků a savců. Troufám si podotknout, že jen málokdo viděl dříve orla, veverku, čápa či srnečky z takové blízkosti jako právě zde v Batošovicích.

Paní průvodkyně podotkla, že velkou zásluhu na jejich práci má člověk, který svou bezohledností nepřímo způsobuje zranění zvířatům, která jsou často popálena od sloupů elektrického vedení či poraněna od zemědělské techniky nebo pokousána od domácích mazlíčků.

6.A a 8. třída

Nejdelší cesta do cílové destinace čekala právě tyto dvě třídy. Konečnou zastávkou byla přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně. Žáci si nejprve prohlédli spodní stanici, kde se dostali do vnitřního prostoru elektrárny, ve kterém probíhal výklad o činnosti a výhodách tohoto typu elektrárny. Poté, co si žáci prošli podzemní část, se díky pěknému počasí mohli přemístit i k venkovní přečerpávací nádrži. Venku žáci pozorovali nejen velké dílo člověka, ale také přírodní krásy Jeseníků. 

9.třída

Naši nejstarší žáci se v rámci Dne Země vydali do Opavy. Přesně v den, kdy oslavujeme naši planetu, navštívili hned několik zajímavých míst. Jejich první zastávkou byla čistička odpadních vod, kde mohli pozorovat celý proces čištění špinavé odpadní vody až po průzračnou vodu, která je zpět navrácena do koloběhu. Následně se všichni přemístili na třídící linku, na níž se separoval právě přivezený plastový odpad. Svůj program žáci zakončili v centru města návštěvou hlásky.

ZDROJ FOTOGRAFIE: Odkaz

Eliška Olbrechtová 

Cookies - © 2022 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace