Den Země na vyšším stupni

Den Země je každoroční celosvětová událost organizována 22. dubna se zaměřením na propagaci a ochranu životního prostředí. Poprvé byl Den Země slaven v roce 1970. V současnosti probíhá ve více než 193 zemích světa a je „koordinován“ organizací Earth day Network. Každoročně tento den upozorňuje na ekologické hrozby, učí recyklovat odpad a chovat se zodpovědně k životnímu prostředí.

Barbora Štěbrová, 8. třída

Den Země 6. ročníku

6. třída v rámci Dne Země navštívila Záchrannou stanici zvířat v Bartošovicích.

Toto zařízení slouží od roku 1983 jako nemocnice pro divoká zvířata a bylo vůbec prvním zařízením tohoto charakteru ve střední Evropě. Intenzivně se také zabývá ekologickou výchovou a osvětou.

Spolu s průvodcem žáci prošli expozici věnovanou krajině Poodří, kde se seznámili formou videoprojekce i exponátů s živočichy žijícími v povodí řeky Odry. Ve venkovní části pak viděli žáci na vlastní oči ve voliérách ptáky, kteří byli nalezeni zraněni, na stanici ošetřeni, ale již se nemohli vrátit do volné přírody. Vše bylo doprovázeno velmi zajímavým a poučným výkladem.

Den Země 7. ročníků

V pátek 28. dubna se žáci sedmých ročníků v rámci Dne Země aktivně zapojili do projektu Strom Země, který financovala společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Edukační ekologická hra byla plná pokusů, objevování a zábavy. Projekt žáky motivoval, aby vodou neplýtvali a vážili si ji. Plnili za pomoci dobrých duchů a šamana různé úkoly.

„Před každým úkolem jsme zatančili posvátný tanec, museli jsme např. Rozluštit tajemství hydrogelu, vyčistit znečištěnou vodu, opravit vodní mlýn. Za splnění jsme získávali cennou vodu, kterou jsme mohli darovat lidem v postižených vesnicích či Stromu života, aby nezemřel. V závěru jsme rozluštili tajenku - VODA JE ŽIVOT. Všem se program líbil. Vysokoškolákům díky a planetě Zemi zdar!“


Žáci VII.B

Den Země 8. a 9. ročníku

"Žáci 8. třídy se také zúčastnili Dne Země, konkrétně v úterý 2. května. Žáci 8. a 9. třídy se jeli podívat hned na několik věcí. Po shlédnutí dokumentu o takzvané "rychlé módě" zamířili na čističku odpadních vod v Raduni. Poté jejich cesta směřovala na třídírnu plastů provozovanou technickými službami v Opavě. A aby toho nebylo málo, zakončili to výstavou "Zachraň jídlo", která se nacházela v Obecním domě Opavy."

Stejný program absolvovali i žáci 9. ročníku, pouze o jeden den později.


Matěj Hendrych, 8. třída

Cookies - © 2024 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace