Branný závod 2024

obrázek bez popisu

Ve středu 26. června proběhl branný den v areálu školy a zámeckém parku. Počasí nám přálo až příliš a žáci mohli ve skupinách soutěžit na čas na trase závodu s mnoha stanovišti, kde plnili všelijaké úkoly. Starší žáci si vyzkoušeli například střelbu vzduchovkou nebo střelbu lukem. Mladší žáci házeli granátem (umělým) nebo nosili zraněného na nosítkách.

Všichni si soutěž náležitě užili a našli si vždy to „své pravé“. Nejlepší skupina za každou třídu dostala sladkou čokoládovou odměnu.

Cookies - © 2024 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace