Zakončení školního roku

Slavnostní zhodnocení školního roku v tělocvičně již mají děti za sebou. Vysvědčení jsou již také předaná.

Nezbývá než dětem, pedagogickému sboru a všem zaměstnancům školy popřát krásné prázdniny plné sluníčka, vody, přátelství a zážitků. 

V září v novén školní roce na viděnou! 

Cookies - © 2024 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace