Vysvědčení je rozdáno

První pololetí bylo slavnostně ukončeno!

Ve čtvrtek jsme se sešli v tělocvičně, abychom společně slavnostně zhodnotili a ukončili naši práci za 1. pololetí  tohoto školního roku. Pro prvňáčky to bylo letos poprvé a všichni si domů odnesli samé jedničky. Vyznamenaní páťáci vystoupili letos s malým ostychem poprvé na jeviště. Naopak pro žáky devátých ročníků to byla ceremonie téměř poslední, protože se již sedmimílovými kroky blíží jejich cílová stanice na naší základní škole. Vypadá to, že téměř všichni deváťáci vydali ze sebe všechny své síly, snad tedy ne poslední,  aby měli co nejlepší výsledky na pololetním vysvědčení. Teď už jim zbývá jen přát, aby úspěšně složili přijímací zkoušky a byli přijati na jimi vybrané střední školy a učební obory!

Všem žákům blahopřejeme a dětem i pedagogům přejeme příjemně strávené jarní prázdniny!

Cookies - © 2024 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace