Výběr cizího jazyka pro žáky budoucího 7. ročníku

obrázek bez popisu

Vážení rodiče,

v 7. ročníku základní školy začíná výuka druhého cizího jazyka. Váš syn – dcera si může vybrat jazyk německý, nebo jazyk ruský. Jazyk bude vyučován jen v případě zájmu nejméně 10 žáků.

Po zvážení naší nabídky a po dohodě s Vaším dítětem vybranou možnost, prosím, sdělte e-mailem Vaší třídní učitelce (radun.jezkova@seznam.cz) do 25. května 2020.

PaedDr. Vanda Salzmannová

předsedkyně předmětové komise jazyků

Cookies - © 2024 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace