Týdenní plán učiva pro žáky

Milí žáci, vážení rodiče, 

plán domácího vzdělávání jednotlivých tříd na příslušný týden bude zveřejněn vždy v pátek a najdete ho v hlavní nabídce "PLÁN UČIVA."

Žádáme rodiče o průběžnou kontrolu plnění zadané práce.

Kontrolu a vyhodnocení všech zadaných úkolů provedou pedagogové po návratu žáků do školy, pokud nemáte s jednotlivými pedagogy jinou dohodu (např. o zasílání provedené práce emailem). 

Rodičům i žákům nabízíme elektronickou konzultaci s vyučujícími, seznam všech emailových adres naleznete v sekci "Pedagogičtí pracovníci."  Osobní schůzku je možné si sjednat po předchozí domluvě.  

obrázek bez popisu

Cookies - © 2024 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace