Třídíme odpad se Smurfit Kappou

V průběhu měsíce května se v naší škole objevily krásné barevné papírové krabice na tříděný odpad. Tyto krabice jsme dostali jako dar od společnosti Smurfit Kappa Czech s.r.o. (divize Morava Paper) ze Žimrovic.


Do programu třídění odpadu se zapojili žáci napříč celou školu. Starší ročníky skládaly krabice a vytvářely výukové materiály pro své mladší spolužáky. Oproti tomu žáci nižšího stupně si se svými třídními učitelkami na vytvořených materiálech vyzkoušeli, jak správně odpad třídit. Základem bylo rozpoznat materiál, ze kterého je odpadní produkt vytvořen a vložit jej do patřičného kontejneru. Projekt třídění odpadu v naší škole byl letos pouze v testovacím módu. V následujícím školním roce budou probíhat další výukové akce a budeme se snažit separovat veškerý odpad školy. 


Děkujeme společnosti Smurfit Kappa Czech s.r.o. ze Žimrovic za spolupráci.

Cookies - © 2024 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace