ROUŠKY VE ŠKOLE od 10. 9. 2020

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v České republice byla stanovena povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách budov v celé ČR od čtvrtku 10. září 2020. Podle vyjádření ministra R. Plagy by se nošení roušek nemělo týkat výuky ve třídách a učebnách, ale mělo by se týkat pohybu osob na chodbách školy. Při pobytu dětí v ranní družině musí mít všichni na ústech roušku. 

V souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru je rovněž omezen pohyb osob v budově školy. Pro pohyb zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy školy je vymezen vestibul, do něhož je vstup umožněn pouze osobám v roušce, a to až po vyzvání zaměstnancem přes komunikační panel. 

                                                                                                                                                Mgr. Dita Dragonová, ředitelka ZŠ a MŠ Raduň

Cookies - © 2024 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace