Provoz škol od pondělí 30. listopadu 2020

Informace pro rodiče a žáky školy 

Provoz základní školy v Raduni je od pondělí 30. listopadu 2020

PREZENČNÍ VÝUKA - osobní přítomnost žáků 1. stupně (1. - 5. ročník) a žáků 9. ročníku základní školy. 

ROTAČNÍ (STŘÍDAVÁ VÝUKA) - střídání celých tříd po týdnu od 30. 11. do odvolání, osobní přítomnost žáků 6. - 8. ročníku základní školy, a to v režimu:

  • 30. 11. do 4. 12. 2020 osobní přítomnost žáků 8. ročníku ve škole (žáci 6. a 7. ročníku mají distanční výuku),
  • v následujícím týdnu od 7. 12. do 11. 12. 2020 osobní přítomnost žáků 6. a 7.ročníku ve škole (žáci 8. ročníku budou mít distanční výuku). 

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, kolektivy jednotlivých tříd se nebudou slučovat, ani jinak prolínat. Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Provoz školní družiny je zahájen po ukončení výuky žáků 1. – 3. ročníků ve třídě a ukončen v 16 hodin.

Zařízení školního stravování se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb a vnitřními pravidly školy za předpokladu dodržení všech stanovených opatření vzhledem ke Covid-19. Všichni strávníci vzdělávající se prezenčně a dále třídy s rotační výukou s osobní přítomností ve škole mají od 30. 11. 2020 automaticky přihlášeny obědy. Třídy, které jsou v daném týdnu vzdělávány distančně, mají obědy automaticky hromadně odhlášeny.

V případě, že nechcete, aby se vaše dítě stravovalo ve školní jídelně, obědy si odhlaste individuálně, pokud jste tak již neučili.  

INFORMACEK DOPRAVĚ - MHD Opava 

Od pondělí 23. 11. 2020 jezdí autobusy dle běžného jízdního řádu.

Více informací k provozu školy od pondělí 30. listopadu najdete v přiloženém dokumentu.

Děkuji za spolupráci.                                                                                                                

                                                                                                                                                        Dita Dragonová, ředitelka ZŠ a MŠ Raduň

Cookies - © 2023 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace