Přijímací zkoušky na střední školy

obrázek bez popisu

Vedení základní školy v Raduni žádá rodiče všech žáků 9.ročníku, aby po ukončení přijímacího řízení předali výchovné poradkyni paní učitelce Vandě Salzmannové prostřednictvím emailu informaci o tom, na kterou školu bylo jejich dítě přijato (podali tam zápisový lístek) a nastoupí zde v září ke studiu. Tato informace je pro školu nezbytná ze statistických důvodů.

Kontaktní email: zsradun.salzmannova@seznam.cz

Děkujeme za spolupráci.

Cookies - © 2024 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace