Přihlášení žáků 9. ročníku k přípravě na JPZ

Vážení rodiče, 

v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku pro účely přípravy na přijímací zkoušky (v úterý a ve čtvrtek v dopoledních hodinách). Od 25. 5. 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 1. – 5. ročníku základní školy na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických a nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníku bude i nadále pokračovat distanční výuka. Další informace k provozním a hygienickým podmínkám pohybu dětí a žáků ve škole najdete v přiložených souborech. Od dnešního dne (12.5.2020) se dosud nepřihlášení žáci již výuky nemohou zúčastnit.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem 

                                                                                                                                          Mgr. Dita Dragonová, ředitelka ZŠ a MŠ Raduň

Cookies - © 2024 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace