Přihlášení dětí do MŠ

Obnovení provozu mateřských škol ve středu 13. 5. 2020 

 

Tento dokument se vztahuje na vymezení základních provozních podmínek mateřských škol po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení. 

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: 

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky a dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např.  doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
 • Minimalizovat setkávání více osob před školou.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí (děti po příchodu ponechají roušku ve vlastním sáčku v šatně).
 • Do školy nesmí vstoupit kterákoliv osoba s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel,náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).
 • Před prvním vstupem do mateřské školy zákonný zástupce dítěte odevzdá podepsané níže uvedené dokumenty: písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a vyplněné čestné prohlášení.
 • Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden z bodů uvedených v seznámení „Osoby s rizikovými faktory“ nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba žijící ve společné domácnosti.
 • Doporučuje se, aby zákonní zástupci pečlivě zvážili rizikové faktory a s plným vědomím rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole.
 • Pokud zákonný zástupce dokumenty uvedené v bodě č. 4 neodevzdá před prvním vstupem dítěte do mateřské školy, nebude dítěti vstup do školy umožněn.
 • Pokud se u dítěte v průběhu vzdělávání projeví příznaky COVID-19, budou zákonní zástupci kontaktováni a vyzváni k okamžitému vyzvednutí dítěte ze školy.
 • Školní stravování bude v běžném režimu.
 • Provozní doba mateřských škol zůstává nezměněna.

Přihlásit dítě můžete již pouze telefonicky vedení školy (telefon 553796134) v době od 8 do 15 hodin.

 

V Raduni 5. 5. 2020                                                                             Dita Dragonová, ředitelka ZŠ a MŠ Raduň

Cookies - © 2023 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace